OPMallorcamar, la llotja de peix de Mallorca.

 

Història

Va ser l’any 2002 quan, amb la denominació d’Organització de Productors de Pesca, va néixer Opmallorcamar. No va ser, fins a març de 2003, amb la concessió de la llotja de Palma, que es va començar a gestionar de manera total sota la direcció de Joan Capó Gayà. L’any 2007 va prendre el relleu en el càrrec Bernat Bonet Lladó. Des de 2014 i fins a novembre de 2020 ha presidit l’organització Miquel Socias Gomila. Des de novembre de 2020, presideix OPMallorcamar, Pedro Mercant.Pertanyen a aquesta organització el 99 per cent de les embarcacions de Mallorca que pesquen i comercialitzen peix fresc a l’illa de Mallorca.

Des de la constitució de OPMallorcamar, el sistema de comercialització de la llotja és la subhasta electrònica a la baixa, seguint el sistema holandès. En l’actualitat, se subhasten unes 700 caixes per hora, una subhasta que arrenca a les 04.30 am.

Els compradors han d’estar registrats en l’Autoritat Portuària de Balears i en la direcció General de Pesca,i han de comptar a més amb un contracte alimentari i un dipòsit econòmic previs.

Els òrgans de govern de l’O.pp. són:

-Junta General: Formen part d’ella tots els socis que, al seu torn, són armadors i productors de peix.

-Consell d’Administració

-President

La plantilla actual en la llotja, tant per al seu servei de manteniment com administratiu, està formada per 24 persones.

 

Poden consultar en l’annex, la nostra política de qualitat i medi ambient, així com els certificats ISO que acrediten aquesta gestió.

 

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Informe Auditoría